ÚOCHB

Skupina Jiřího Jiráčka

Chemie a biologie insulinu a insulinu podobných růstových faktorů
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Naše výzkumná skupina se zajímá o všechny aspekty fysiologie insulinu a insulinu podobných růstových faktorů (IGF-1/2). Tyto důležité hormony mají podobné 3D struktury a buněčné receptory; dvě isoformy receptoru pro insulin (IR-A a IR-B) a receptory pro IGF-1 (IGF-1R) a IGF-2 (IGF-2R). Hormony se vážou na tyto receptory s různými afinitami a spouštějí rozdílné, ale překrývající se biologické účinky; převážně metabolické u insulinu a převážně růstové pro oba IGF. Hormony a jejich receptory tak vytvářejí komplexní systém, který hraje důležitou roli v regulaci metabolismu, růstu a doby života organismů ale i do vývoje rakoviny, diabetu, růstových a neurologických onemocnění. Naším cílem je pochopit jaké strukturní determinanty v molekulách insulinu a IGF jsou odpovědné za vyvolání jejich metabolických či růstových efektů. Syntetizujeme analoga a mimetika insulinu a IGF pro studium interakce s receptory a pro vývoj nových léčiv. Rovněž se zajímáme o strukturní formy insulinu v pankreatických sekrečních granulích.
image